Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงาน
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนป้องกันการทุจริต
รายงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
E-service
กิจการสภา อบต.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
 
สภาพสังคม

การศึกษา
-  โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส    2     แห่ง
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา   - แห่ง
-  โรงเรียนอาชีวศึกษา   - แห่ง
-  โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง  - แห่ง
-  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน  9 แห่ง
-  ศูนย์เด็กเล็ก  2 แห่ง

สถาบันและองค์การทางศาสนา
-  วัด/สำนักสงฆ์   2     แห่ง
-  มัสยิด    -     แห่ง
-  ศาลเจ้า  -     แห่ง
-  โบสถ์  -     แห่ง

สาธารณสุข
-  โรงพยาบาลของรัฐขนาด -  เตียง   -    แห่ง
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  2 แห่ง
-  สถานพยาบาลเอกชน  1 แห่ง
-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ  100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
-  สถานีตำรวจ          -  แห่ง
-  ที่พักสายตรวจ      1  แห่ง
-  สถานีดับเพลิง       -  แห่ง
 


องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์
74 หมู่ 4 ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-620-551 โทรสาร : 077-620-551 อีเมล์ : admin@prarak.go.th 

www.prarak.go.th