Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงาน
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนป้องกันการทุจริต
รายงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
E-service
กิจการสภา อบต.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายอุดร ยังสถิตย์
ประธานสภา อบต.พระรักษ์
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายเกชา พุ่มแย้ม
รองประธานสภา อบต.พระรักษ์
Responsive image
Responsive image
นายไตรรัตน์ บัวอินทร์
สมาชิกสภา อบต.พระรักษ์ หมู่ 1
Responsive image
นายกฤตชัย พฤกษามุก
สมาชิกสภา อบต.พระรักษ์ หมู่ 1
Responsive image
นางอรวรรณ หนูยัง
สมาชิกสภา อบต.พระรักษ์ หมู่ 2
Responsive image
นายโฆษิต ใหมทอง
สมาชิกสภา อบต.พระรักษ์ หมู่ 2
Responsive image
นายวิเชียร ภู่ระหงษ์
สมาชิกสภา อบต.พระรักษ์ หมู่ 3
Responsive image
นายอโณทัย ศรทอง
สมาชิกสภา อบต.พระรักษ์ หมู่ 3
Responsive image
นายสมชาย คงมีศรี
สมาชิกสภา อบต.พระรักษ์ หมู่ 4
Responsive image
นายสำราญ แก้วหนองฮี
สมาชิกสภา อบต.พระรักษ์ หมู่ 4
Responsive image
นายสมชัย พรมคณะ
สมาชิกสภา อบต.พระรักษ์ หมู่ 5
Responsive image
นายสุนันต์ ศักดิ์แสง
สมาชิกสภา อบต.พระรักษ์ หมู่ 5
Responsive image
นายฉลอง อินทร์มณี
สมาชิกสภา อบต.พระรักษ์ หมู่ 6
Responsive image
นายสากล ขวัญราช
สมาชิกสภา อบต.พระรักษ์ หมู่ 6
Responsive image
นายวินัย นามวงศ์
สมาชิกสภา อบต.พระรักษ์ หมู่ 7
Responsive image
นางชนาภา จันตระกูล
สมาชิกสภา อบต.พระรักษ์ หมู่ 8
Responsive image
นายเกชา พุ่มแย้ม
สมาชิกสภา อบต.พระรักษ์ หมู่ 8
Responsive image
นายอุดร ยังสถิตย์
สมาชิกสภา อบต.พระรักษ์ หมู่ 9
Responsive image
นายไพโรจน์ รอดบัวทอง
สมาชิกสภา อบต.พระรักษ์ หมู่ 9

องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์
74 หมู่ 4 ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-620-551 โทรสาร : 077-620-551 อีเมล์ : admin@prarak.go.th 

www.prarak.go.th