Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงาน
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนป้องกันการทุจริต
รายงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
E-service
กิจการสภา อบต.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 พ.ย. 2563 ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ก.ด.ส.3) ประจำปี 2564 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
26 พ.ย. 2563 ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ ผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา
24 พ.ย. 2563 ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา
24 พ.ย. 2563 ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบปฏิบัติ) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
04 พ.ย. 2563 ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ ประกาศการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์
12 ต.ค. 2563 ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์
29 พ.ค. 2563 ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2563
29 พ.ค. 2563 ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
27 ก.พ. 2563 ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป
25 ก.พ. 2563 ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์

องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์
74 หมู่ 4 ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-620-551 โทรสาร : 077-620-551 อีเมล์ : admin@prarak.go.th 

www.prarak.go.th